Header Ads
 ด่านโควิดกระบี่ ขยายเวลาล็อคดาวน์ 6 จุด รอยต่อ 4 จังหวัด จนถึง 31 สิงหาคม นี้ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 และเตรียม เปิด "กระบี่แซนด์บ็อกซ์" ต้นเดือนกันยายน นี้   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนถามความทุกข์สุขและให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่สนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัด เฝ้าระวังการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคสิด 19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของเขตแดนรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 


   ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ประกาศล็อคดาวน์เขตรอยต่อจังหวัด วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก 


   จึงจำเป็นต้องขยายเวลาล็อคดาวน์ออกไปอีกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ 4 อำเภอ 6 จุดคือ อำเภอเมืองกระบี่ 


- ด่านสามแยกบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเขาพนม 

- ด่านบ้านกองตง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน 

- ด่านสามแยกบ้านมะม่วงเอน หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอลำทับ 

- ด่านบ้านทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลลำทับ 

- ด่านสีแยกสวนปาล์ม บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม และอำเภอคลองท่อม 

- ด่านสามแยกบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว 


   โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวเน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่มีใจความสรุปได้ว่า ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ต้องมีเอกสารยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ซีโนแว๊ก 2 เข็ม แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน มีผลยืนยันการตรวจไม่พบเชื้อด้วยวิธีคิวทีพีซ๊อาร์ หรือราพิดแอนติเจนเทศ มีผลลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องมีผลการตรวจเชื้อ และให้รายงานตัวปลายทางของจังหวัดกระบี่ผ่านระบบออนไลน์คิวที่ 14 การที่เน้นเอกสารดังกล่าวเพื่อให้จังหวัดกระบี่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ในต้นเดือนกันยายน 2564 ตามโครงการกระบี่แซนด์บ็อกซ์ กระบี่ซิวลูป เชื่อมโยงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และของประเทศ


   สำหรับจุดตรวจจุดสกัดเฝ้าระวังการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบี่ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวกระบี่เกิดความมั่นใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลัง ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อดังกล่าวแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมอยู่ในวงจำกัดได้ด้วย


ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.