Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์เปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่6หลังยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทหารกองทัพภาคที่3ยังส่งผู้ป่วยโควิด-19กลับภูมิลำเนาภาคเหนืออีก64คน


นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมติดตามการจัดเตรียมพร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ที่ตั้งอยู่ภายในห้องประชุมใต้ฐานพระองค์ใหญ่ พุทธอุทยานนครสวรรค์ สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 360 เตียง โดยล่าสุดได้เปิดพร้อมใช้รับคนไข้เข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้ว

ในขณะที่ทหารมณฑลทหารบกที่ ต31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่  อำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด19(ผู้ป่วยสีเขียว) เดินทางกลับภูมิลำเนาตามโครงการไทยไม่ทิ้งกัน พาคนกลับบ้าน โดยกองทัพบกจัดยานพารับ ผู้ป่วยสีเขียวจาก กรุงเทพมหานคร โดยล่าสุดได้ส่งผู้ติดเชื้อจำนวน 64 คน ส่งจังหวัดตาก จำนวน  4 คน จังหวัดพิจิตร จำนวน 23 คน  และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 37 คน กลับภูมิลำเนาด้วยยความเรียบร้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่วนราชการสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.