Header Ads
 เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรีเร่งรับตัวแรงงานงานชาวกัมพูชาหลังพบมีผู้ติดเชื้อ 4 วันติดต่อกันกว่า 141 ราย ที่ชุมชนตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่รับตัวแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในชุมชนย่อยที่ 5,6 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่มีผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่มาเป็นแรงงานในตลาดสดกลางเมืองจันทบุรีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาตรวจเชิงรุก และพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ของจังหวัดจันทบุรี ณวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย (ต่างจังหวัด 14 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ เป็นชาวไทย 116 ราย

ชาวกัมพูชา 55 ราย ชาวพม่า 1 ราย ชาวลาว 3 ราย มียอดผู้ติดเชื้อ 3,358 ราย

รักษาหายแล้ว 2,418 ราย และพบว่ามีผู้เสียชีวิตรวม 19 ราย ทั้งนี้ยังพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวอยู่บ้านอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เทศบาลเมืองจันทบุรี ต้องเร่งทำจุดพักคอยเพื่อเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่ และนำตัวแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อมาตรวจให้มากที่สุด

ด้านนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวว่า ทางเทศบาลฯร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรีได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกมาแล้ว 3 วันติด พบว่ามีแรงงานต่างด้าวและคนไทยติดเชืัอโควิด19 สูง ทางหน่วยงานต่างๆได้มีการติดตามตัวผู้ป่วยนำไปกักตัวและรัดษาตัวแล้ว และจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกจนกว่าจะพบผู้ติดเชื้อลดลง จึงขอเน้นถึงผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่ให้นำแรงงานต่างด้าวมารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 และพ่อค้าแม่ค้าและนายจ้างที่มีความเสี่ยงสูง ตลาดโบลิ่ง ตลาดน้ำพุ ตลาดสวนมะม่วง ซึ่งสถานการณ์การตรวจพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อในวันแรก 46 คน ทำให้มีการนำแรงงานทั้งหมดมาตรวจเชิงรุกหาเชื้อพบเป็นแรงงานต่างด้าวกว่า 80-90% จึงได้ดำเนินการคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อส่งรักษา ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้กักตัวอยู่บ้านโดยมีผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขให้คำแนะแนวทางในการกักตัว และยังคงติดตามตัวแรงงานที่เหลืออยู่มาเข้าสู่ขบวนการคัดกรองโรคและกักตัว14 วันอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าวดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.