Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อลูกเปตองให้กับ 39 ชุมชน


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเปตอง เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 39 ชุมชนโดยมีนางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล  และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง คอยดูแลควบคุม การดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชนที่มารับมอบในครั้งนี้

โดยโครงการฯนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับ 39 ชุมชน ที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งครั้งนี้ปรับรูปแบบโครงการฯ ด้านกีฬาสัมพันธ์ มาเป็นมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อลูกเปตอง ให้กับ 39 ชุมชน ชุมชนละ 10 ชุด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 253,500 บาท เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกซ้อมกีฬาเปตอง ออกกำลังกาย กิจกรรมยามว่าง เพื่อให้มีสุขภาพดี และช่วยคลายเครียด คลายกังวล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19  ในปัจจุบันอีกด้วย

สัมภาษณ์

1.คุณสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนอ่าวอุดม

2.คุณชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.