Header Ads
ชลบุรี - ทม.อ่างศิลาจัดฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”รอบ2 จำนวน1,000คน พร้อมบรรยากาศอบอุ่นเคล้าเสียงเพลง


ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดรฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครั้งที่ 2 ให้กับประชาชน ที่พักอาศัยมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 1,000 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเอกชน โดยที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการแสดงดนตรีสดจากศิลปิน ฟังสบายเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่เป็นกันเองสลับกับการให้ความรู้การดูแลตัวเองจากการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ให้กับประชาชน อยู่ระหว่างเฝ้ารอดูอาการ 30 นาที พร้อมยังสามารถร่วมขอเพลงที่ชื่นชอบได้อีกด้วย ทำให้คนที่เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีน ไม่รู้สึกตรึงเครียด ซึ่งมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด อย่างใกล้ชิด

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ฉีดให้กับประชาชนในครั้งนี้ มาจากการที่ทางนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองอ่างศิลาสั่งจองมาให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10,000 โดส ที่จะมีการทยอยฉีดอย่างต่อเนื่องจนครบ เพื่อเป็นเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชน หากไม่เพียงพอจะมีการสั่งจองเพิ่ม และหลังจากนี้ได้ปรึกษากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จะขอจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาฉีดให้เพิ่ม เพื่อเป็นการเเบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่และเป็นการกระจายฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.