Header Ads
 ศรีสัชนาลัย สู้ไปด้วยกัน  2 สจ คู่ซี้ ยกเงินเดือนคนละ 1 เดือน ช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ใจอย่างกับทะเล...นายสานิต รุ่งโรจน์ นางเนาวรัตน์ ไทรชมพู 2 สจ ยกเงินเดือนช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 คนละ 1 เดือน เพื่อ สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19 อำเภอศรีสัชนาลัย 

วันที่ 10 ส.ค.2564 เวลา 09.00 ณ.ที่หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันควบคุมโรคโควิด19แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนบุคลากรด่านหน้าอีกหนึ่งองค์กร และอ่านสารส่งความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมโครงการ  วันรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้มีแนวคิดและจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสมทบทุนไว้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากโรคโควิด19ในพื้นที่อำเภอศรีสัขนาลัย ซึ่งมี ข้าราชการ ทุกภาคส่วน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมต่างๆและรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยต่างมาร่วมสมทบทุนและบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เป็นที่ประทับใจในวันนี้คือ นายสานิต รุ่งโรจน์ นางเนาวรัตน์ ไทรชมพู 2 สจ คู่ซี้ ยกเงินเดือนช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 คนละ 1 เดือน เพื่อ สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19 อำเภอศรีสัชนาลัย 

นายสานิต รุ่งโรจน์ นางเนาวรัตน์ ไทรชมภู สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า ทั้งสองคนมองเห็นการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19 ของบุคลากร ในเขตพื้นที่แล้วรู้สึกเห็นใจและมีความเป็นห่วง และอยากตอบแทนพี่น้องประชาชนที่เลือกเราทั้งสองมาเป็น สมาชิกสภาจังหวัด(สจ)เราทั้งสองจึงขอยกเงินเดือนให้สมทบเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสพภัยโควิด 19 จะได้ช่วยพี่น้องผู้ประสพภัยจากโควิด19 ได้บรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ สอง สจ กล่าว 

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้กล่าวว่าขณะนี้โรคโควิด19 อำเภอศรีสัชนาลัย นั้น ได้รับการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและเข้มงวด พร้อมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในวันนี้ ส่วนพี่น้องท่านใดจะร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด เลขที่บัญชี 020199057789 ธนาคาร ธกส สาขาศรีสัชนาลัย


พงศ์เทพ สาคร  สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.