Header Ads

 


 นครนายก - ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19  10 สิงหาคม 2564        ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก พันตำรวจโทปรีชา อับดุลเลอะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการ เลขานุการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ชุด PPE แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และนางธิดารัตน์ มีสาระภี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครนายก และคณะเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนครนายก ที่ต้องถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พื้นที่จังหวัดนครนายก ลดการแพร่ระบาดลงในเร็ววัน เพื่อจะได้ใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างปกติต่อไป


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.