Header Ads
ห้างโลตัส สาขายโสธร เร่งตรวจเชิงรุก ประชาชนที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19


วันที่ 21 สิงหาคม 2564  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการตรวจหาเชื้อ โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  นายอำเภอเมืองยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่บริเวณลาดจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขายโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดโสธร 

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และห้างโลตัส สาขายโสธร ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19   โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน หมายเลข 25  ด้วยวิธีการ ATK ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงขอรับการตรวจ จำนวน  506 ราย และพบผลตรวจเป็น บวก จำนวน  2  ราย โดยได้ส่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ PCR ทั้ง 2 ราย แล้ว

นอกจากนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ได้สอบสวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มารับการตรวจทุกราย  พร้อมให้คำแนะนำการสังเกตอาการตนเอง ที่น่าสงสัย คือ ไข้  ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น  ลิ้นไม่รับรส  และแจ้งให้ผู้มีความเสี่ยงสูง กักตัว 14 วันพร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อต่อไป และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวยโสธร   หากท่านสงสัยว่ามีความเสี่ยง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไปภาพ/ข่าว โดยวีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.