Header Ads
 ระยอง-หลวงพ่อรวย ประเดิม ฉีดวัคซีนโควิด-19 "ชิโนฟาร์ม" เข็มแรก ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อความเป็นสิริมงคล นายก ถวิล อำนวยความสะดวก ต้อนรับประชาชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันแรก ตัวเลือกชิโนฟาร์ม ที่ได้รับจัดสรรมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวมาบตาพุด  


โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย  อคฺคสาโร )เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด ฉีดเป็นลำดับแรก  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวมาบตาพุด 


สำหรับ บรรยากาศในวันแรก ช่วงเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ 

ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง


ทม.มาบตาพุด ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.