Header Ads
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ลงพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไขปัญหาลองกอง – ลางสาดราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สั่งการพานิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งแทรกแซงราคา ให้ชาวสวนอยู่ได้อย่างพอเพียง ในขณะที่การคาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดถึง 2 หมื่นกว่าตัน
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสินิตย์ เลิศไกร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  และผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาลางสาด-ลองกอง เพื่อช่วยเหลือชาวสวนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ทั้งนี้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาจากส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวน และผู้รับชื้อ (ล้ง)  พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร ณ ตลาดกลางรับชื้อผลไม้ ตำบลนานกกก และเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล  ในปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลางสาด – ลองกอง ประมาณ 26,688 ไร่ ในพื้นที่อำเภอลับแล และอำเภอเมืองบางส่วน คาดว่ามีผลผลิต จำนวนประมาณ 22,000 ตัน  โดยผลผลิตออกสู่ตลาดระหว่าง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 และจะมีมากที่สุดในช่วงเดือน กันยายน ประมาณ 35,000 ตัน ในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) ราคาลองกองเกรดคละรวม ราคารับชื้ออยู่ที่9 – 10 บาท เกรด AA คัดช่อรับชื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 12 – 17 บาท นี้ ซึ่งในปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสบปัญหา อาทิ  ผลกระทบโควิด-19 จากพื้นที่อื่นไม่สามารถข้ามเขตได้ พ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามารับชื้อในพื้นที่ยากลำบาก  ในปีนี้ผลผลิตมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้มี  ประกอบกับปัญหาด้านตลาด ตลาดส่งออกหลักเวียดนาม – ฮ่องกง  ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและการขนส่งที่ยากลำบากมากขึ้น    และการขนส่งในประเทศก็ลำบากด้วยเช่นกัน   โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาลางสาด – ลองกอง เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ดังนี้

1. ช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 9 ล้านบาท  ไว้คอยแทรกแซงราคาหากต่ำกว่า 10 บาท

2. กรมการค้าภายใน ได้ประสานพ่อค้า (ล้ง) มาตั้งจุดรับชื้อในพื้นที่ในราคานำร่องตลาดเพื่อช่วยพยุงราคา โดยรับชื้อเกรดคละ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท คัดช่อ กิโลกรัมละ 17 บาท สามารถช่วยเหลือให้ระบบการตลาดคล่องตัวได้ดี  

3. บริษัทิไปรษณีย์ไทย ได้นำกล่องบรรจุขาด 10 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ใบ มอบให้กับพื้นที่บรรจุ เพื่อส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ฟรี  

4.   ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่  ให้ขายแบบออนไลน์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ์

 5.สำนักงานพานิชย์จังหวัดจะประกาศราคารับชื้อในแต่ละวันอย่างชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

  ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกอันเนื่องมาจากผลผลิตเกษตรกรระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) จากการรับซื้อลองกองแบบคละ  เพื่อเป็นราคานำตลาด ซึ่งจะต้องขอมติ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร คพจ. จังหวัดอุตรดิตถ์   นำเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอำเภอลับแลต่อไปนาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.