Header Ads
คุณชาย อัศวบุญญา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อเวลา11.00น.วันที่27ส.ค6 4คุณชาย อัศวบุญญา ประธานที่ปรึกษา สน.ดอนเมืองพร้อมด้วยพตอ.รังสรรค์สอนสิงห์ ผกก.สน.ดอนเมือง ได้เดินทางไปที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมย์ ตั้งอยู่ที่ถนนเดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในการนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 


ด้านพตอ.รังสรรค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหนาท่ีตำรวจสน.ดอนเมืองทุกนายให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรกับประชาชน  


เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.