Header Ads
 คณะสงฆ์สุโขทัย ไม่ทิ้งโยมนำอาหารปรุงเสร็จ-ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือช่วงโควิด
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 ส.ค.64 คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยโดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระครูปลัดวัฒนา สิริสุวณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล  พระสมุห์ปัญญา ปัญญาวโร วัดบ้านไร่ ออกเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม รวมทั้งศูนย์พักคอยตามอำเภอต่างๆที่ทางจังหวัดสุโขทัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัว เข้าดูแล ทั้งชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยและชาวบ้านจากต่างจังหวัดที่ขอเข้ามารักษาตัวยังศูนย์พักคอยต่างๆในจังหวัดสุโขทัย 

 

โดยญาติโยมที่ทราบต่างร่วมมากับทางคณะสงฆ์สุโขทัยเพื่อช่วยเหลือกันในยามยาก พระครูปลัดวัฒนา สิริสุวณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ผู้ดำเนินโครงการโรงทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางคณะสงฆ์สุโขทัย ได้เล็งเห็นความลำบากของญาติโยมที่ต้องเผชิญกับปัญหาของโควิด ขณะนี้บางรายไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทำให้ขาดรายได้ ทางคณะสงฆ์ จึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ส่วนจนท.และผู้ป่วยตามโรงพยาบาลหรือศูนย์ต่างๆ ทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันปรุงอาหารไปมอบให้เพื่อเป็นอาหารทิพย์จากพระสงฆ์ ที่ครั้งเวลาปกติญาติโยมใส่บาตรให้พระสงฆ์ฉัน เมื่อเวลาญาติโยมเผชิญกับปัญหาทางคณะสงฆ์ก็นำอาหารทิพย์มาให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับญาติโยม สำหรับเมนูอาหารในวันนี้ได้แก่ต้มหัวปรีไก่และก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 750 ชุด


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.