Header Ads
อุทัยธานี-อ.ศยากานต์ ( อ.เต้) พงศ์ภัทรธรรม พร้อมคณะศิษย์ จัดข้าวสารอาหารแห้ง จำนวนอย่างละ 1,000. ชุดเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบผลกระทบโรคระบาด ไวรัส โคโรนา 2019 ที่ จ. อุทัยธานี


เมื่อเวลา  14.30. น. ของวันที่ 30. ส.ค 64  ที่บ้านเลขที่ 120/33-34. ถ.วงศาโรจน์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี อาจารย์ ศยากานต์ ( อ.เต้)  พงศ์ภัทรธรรมพร้อม คณะศิษย์ ได้ร่วมกันจัดข้าวสาร อาหารแห้งจำนวน อย่างละ 1, 000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในสถานะการณ์ โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 โดยมีนางสาวชนัญญา อึ้งอภิรักษ์ บก.หนังสือพิมพ์อุทัยโพสต์ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นตัวแทนการนำแจกอีกหนึ่งพื้นที่ในอำเภอเมืองอุทัยธานี ได้ร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับผบกระทบในครั้งนี้

ทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีได้มีเหตุการณ์ โรคไวรัส โควิด 19. ระบาด ในพื้นที่ อย่างหนักและต่อเนื่องหลายเดือน ส่งผลกระทบ ประชาชนได้ ความเดือดร้อนอย่างมาก ที่ผ่านมาในทุกปี อ.ศยากานต์ ได้จัดพิธีไหว้ครู  ซึ่งในปีนี้ มีโรคระบาด จึงจัดพิธี ภายในเท่านั้น และ เล็งเห็นว่า

ประชาชนในพื้นที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาด ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับคณะศิษย์ จัดข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย  ข้าวสาร  5  ก.ก จำนวน 1,000 ถุง ไข่ไก่ จำนวน 1,000 แผง มาม่า จำนวน 1,000 กล่อง น้ำมันพืช จำนวน 1,000ขวด น้ำดื่ม จำนวน 1,000 โหล เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ให้กับประชาชน  โดยมี หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน  มูลนิธิกู้ภัย อุทัยธานี เข้าร่วมรับและนำไปมอบต่อ  ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ภาพล/ข่าว สำเนา ทองศรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.