Header Ads
 แพลน บี มี เ ดีย ร่วมกับ กลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ   ส่งมอบข้าวสาร  1,000 ถุงให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19          

ที่บ้านเลขที่ 1165 หมู่ 3  ชุมชนเรวัต ซอย 4 ตำบลเทพารักษ์   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ แพลน บี มีเดีย ร่วมกับ คนรุ่นใหม่สมุทรปราการ  นำข้าวสาร 1,000 ถุง ลงพื้นที่มามอบให้กับชาวบ้าน 3 ชุมชนในตำบลบางเมืองใหม่ ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 6 หมู่บ้านเรวัต  หมู่ที่ 10 หมู่บ้านที่ดินทอง  หมู่ที่ 11 หมู่บ้านเปรมฤทัย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19   โดยมีนายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นายชัยวิทย์  พิศาลรวิพงษ์  หัวหน้ากลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ  และสมาชิกกลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ  ร่วมกันมอบข้าวสารในวันนี้  โดยมีชาวบ้านต่างเดินทางมารับมอบ ท่ามกลางการจัดระเบียบแถวและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด   โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเดินทางมาคัดกรองชาวบ้าน    นอกจากนี้ในวันนี้นายชัยวิทย์  พิศาลรวิพงษ์  ยังได้เปิดตัวและทีมงานกลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ   ซึ่งกลุ่มนี้จะทำงานในการช่วยเหลือสังคม 

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในขณะนี้ ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก  พร้อมทั้งมีคำสั่งของ ศบค.เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด 19  และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่สีแดงเข้ม อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างยากลำบาก  พร้อมทั้งส่งผลให้รายๆลดลงจากการปิดและหยุดกิจการ  ในวันนี้ทางแพลน บี มี เดีย ร่วมกับ กลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ   จึงได้ส่งมอบข้าวสาร  ให้กับชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


ภาพ/ข่าว 

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.