Header Ads
 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพระ ร่วมกับ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ พ่นยาฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ 

เมื่อเวลา10.00น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เข้าพ้นยาฆ่าเชื้อ ให้กับที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ โดยมี นายมานะ ร้อยพวง หัวหน้าป้องกัน และเจ้าหน้าที่ป้องกัน 5 นาย ได้ทำการพ่นยาภายในที่ทำการไปรษณีย์และบริเวณโดยรอบเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องด้วยภายในจังหวัดปราจีนบุรีมียอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น ทางด้านนาย ไพบูลย์ มูลฑมาตย์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ มีความห่วงใย เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการจึงได้ประสานไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระให้เข้ามาทำการพ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ทั้งนี้นายไพบูลย์ หัวหน้าไปรษณีย์ บ้านพระ ได้กล่าวขอบคุณทีมงาน ป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

ข่าว/ สุรชัย ใจบุญ

(ผู้สื่อข่าวช่อง13 สยามไทย จังหวัดปราจีนบุรี)ขับเคลื่อนโดย Blogger.