Header Ads
 อุตรดิตถ์ พ่อเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตำบลนาอินนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และมอบถุงยังชีพของกาชาดอำเภอพิชัยให้แก่ผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ให้การต้อนรับ 


ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยม 2 ครอบครัว ครอบครัวแรกไม่มีบ้านอยู่อาศัยอยู่กับญาติ เมื่อได้โอกาสเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบความช่วยเหลือเป็นทุนสร้างบ้านให้จึงมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนอีกครอบครัวมีบุตร 7 คนซึ่ง 4 คนกำลังศึกษาอยู่ อาศัยในบ้านแคบๆพ่อแม่อาชีพรับจ้าง. ฐานะยากจน กิ่งกาชาดอำเภอพิชัย.ช่วยทุนสร้างบ้านใหม่ให้ โดยประชาชนในหมู่บ้านร่วมสมทบเพื่อให้เขาจะมีบ้านใหม่อยู่เร็วๆนี้ร่วมช่วยอนาคตของชาติ คนพิชัยไม่ทิ้งกัน


ทางด้านนายประพันธ์ เหล็กสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลนาอิน กล่าวว่า มีความรู้สึกดีใจมากที่ นายอำเภอพิชัยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ และได้มองเห็น แก่ประชาชนที่ ยากไร้ และได้มอบบ้านสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลนาอิน ทางกระผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ก็ขอขอบคุณนายอำเภอและหน่วยงานทุกฝ่ายและต้องขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังเป็นห่วงและไม่ทิ้งประชาชนผู้ยากไร้ ฝากบอกบุญ หากท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือเพื่อต่อเติมฝาผนังบ้านและบริจาคเตียงนอน เครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับผู้ยากไร้ซึ่งตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์.ติดต่อมายังนายกำจัด เหล็กช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนาอิน โทร.090-6955893  นาคา คะะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.