Header Ads
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำพุทธศาสนิกชนทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลวันเข้าพรรษา แบบ new normal    เช้าวันนี้ (24 ก.ค.64) เวลา 07.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัย ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดคูหาสุวรรณ อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญแบบ new normal ทุกคนที่มาต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวายแด่พระครูวิบูลศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ เพื่อจุดเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ , ตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมหล่อเทียนพรรษา โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.