รวมพลัง นำร่อง สร้าง LQ ชุมชน ช่วยชุมชน แก้ปัญหา ศูนย์กักตัวโควิดอำเภอล้นโรงเรียนตาดีกา บ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา นายสุริยา สรรพสิ ผอ.รพ.สต.บ้านลากอ นายรังสิมันต์ ดีแม รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ยะหา นางสาวสรวีย์ อุทโท ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยาอำเภอยะหา กำลัง อส.อ.ยะหา กำลังทหาร ฉก.47 นายไชยนุง อาบีดีน ผู้ใหญ่บ้าบเจาะกลาดี และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้นำศาสนา ชาวบ้านเจาะกลาดี พร้อม ใจ ทำ LQ ชุมชน กักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ภายใต้การควบคุมของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอ.ยะหา รพ.สต.ลากอ อำเภอยะหา และ สนับสนุน งบประมาณจาก อบต.ยะหา ในการจัดหาอาหาร 3 มื้อ ต่อวันต่อคน และ เตียง หมอน ผ้าห่ม


ในส่วนของการดูแล LQ นายไซยนุงอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านม.8 บ้านเจาะกลางดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ 5 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 และทีม อสม. ของโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล ลากอ จำนวน 9


การรวมพลัง สร้าง LQ ชุมชน ช่วยชุมชน ถือเป็น จุดแรกของการนำร่อง ทำ LQ ชุมชุมชนของตำบลยะหา เพื่อแก้ปัญหา ศูนย์กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ล้น จนต้องกักตัวที่บ้าน แต่ การกักตัวที่บ้าน อาจส่งผล ถึงข้อกังวลใฟ้ชุมชน ทางผู้นำท้องถิ้น ผู้นำศาสนา ชาวบ้าน ม.8 เจาะกลาดี ต.ยะหา จ.ยะลา จึงร่วมกันสร้าง LQ นี้เพื่อระงัดการแพร่เชื้อ ภายในชุมชน และ เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ลดภาระ ทางชุมชนจึงขอ ดูแลกันเองภายในชุมชน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.