Header Ads
  ทีม FC กรมประมงปราจีนบุรี:จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

    นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี นายนคร ประยงค์ขำ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา นายปิติพร นิลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ ประมงอำเภอศรีมหาโพธิ นางกิตติมา คำภีร์ ประมงอำเภอประจันตคาม นายวีรพัฒน์ สุขจินดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมจัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 583,000 ตัว 

   ชนิดสัตว์น้ำประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 580,00 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 3,000 ตัว ( ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ศพก.ด้านการประมง “ในน้ำมีปลา”) เพื่อมอบให้แก่ผู้แทนประจำอำเภอ รวม 3 อำเภอ และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อนำไปปล่อยในพิธีข้างต้น ในแหล่งน้ำสาธารณะ  จำนวน 6 แหล่ง ดังนี้

1) คลองบางจาน  ม.2  ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม 

2) คลองประจันตคาม  ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 

3) บึงโคกมะม่วง ม.11 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี

4) คลองตาหมื่น ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี

5) คลองยางและคลองขุนศรี ม.4 ต.นาดี อ.นาดี

6)อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ   อำเภอนาดี

   โดยมี นายอำเภอประจันตคาม นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลประจันตคาม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จิตอาสาในพื้นที่ แล ะบุคลากรกรมประมงร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.