Header Ads
หนองบัว ปิดหมู่บ้านป้องการการแพร่ระบาด Covid-19


จากสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและยืนยันติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน การบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลหนองบัว ที่จำกัดจึงค่อนข้างยากลำบาก  มีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ “ศูนย์พักคอย” (ที่กำลังจะเปิดอีกไม่นานนี้) รอการรับมารักษาที่โรงพยาบาล

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในอำเภอหนองบัว มียอดผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก 2 ราย ในพื้นที่ 2 รายเป็นผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจาก ครัสเตอร์ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว 1 รายอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง 1 ราย

 ยอดสะสมวันนี้ 22/7/64 ในอำเภอหนองบัว 81 ราย

ยอดนอนเตียงปัจจุบัน 34 ราย

สีเขียว 12 ราย

สีเหลือง 18 ราย

สีส้ม 4 ราย

  โรงพยาบาลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแนวกั้นเขตควบคุมการเข้าออกพื้นที่ ในหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี อสม.ในพื้นที่ ประจำจุดเข้า-ออก หมู่บ้านดังกล่าว คอยตรวจ คัดกรอง ผู้ที่มีความจำเป็นเข้า-ออก ในพื้นที่เสี่ยง

   เทศบาลตำบลหนองบัวและประชาชนในพื้นที่หนองบัวร่วมใจกัน บริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง กักตัว หากใครต้องการติดต่อคนภายในหมู่ที่ 3 บ้านกุฏฤาษี จะมีตัวแทนให้เบอร์โทรติดต่อ ติดที่ป้ายจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.หนองบัว จ

นครสวรรค์ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 

บุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19  หรือ ศบค. อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน


       

ขับเคลื่อนโดย Blogger.