Header Ads
ชาวบ้าน บ้านใหม่โพนทอง ทำปลัดขิกถวายเจ้าพ่อทองคำ


นายปภังกร ชวดเชื้อ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทองคำ ได้พาชาวบ้านมากราบไหว้ เจ้าพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้าน บ้านใหม่โพนทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มานานกว่า 50 ปี เมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนอะไรก็จะมากราบไหว้ให้เจ้าพ่อทองคำช่วยทุกครั้งและสำเร็จทุกประการ เมื่อบอกเล่าให้เจ้าพ่อช่วยในเรื่องสำคัญของหมู่บ้าน หรือส่วนตัว แล้วสำเร็จก็ต้องนำสิ่งของมาแก้บน คือ หมู ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน แต่จะลืมไม่ได้ในการแก้บนเจ้าพ่อทองคำ บนแล้วสำเสร็จก็จะต้องนำปลัดขิกมาถวายเจ้าพ่อด้วยแล้วแต่จะทำตัวเล็ก หรือตัวใหญ่มาถวาย วันนี้ชาวบ้านก็นำผลไม้ ดอกไม้ และปลัดขิก 2 ตัว มากราบไหว้ให้เจ้าพ่อทองคำ ช่วยปัดเป่าโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่นี้ โควิด 19 ให้ออกไปจากหมู่บ้านและออกไปจากประเทศไทยให้เร็ววันนะเจ้าพระคุณ สาธุ
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.