Header Ads

 


 นครนายก - มอบสิ่งของจำเป็นให้โรงพยาบาลสนามที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก  นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยมีนางอรรัตน์ จันทร์ เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ และนายนายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี สิ่งของ ที่มีการมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้าผู้ป่วย พัดลม ชุดพีพีอี กอฮอร์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เพื่อใช้ในโรรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีผู้มีกำลังศรัทธาร่วมบริจาคผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และได้นำมาจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่หน้างานในโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยของทุกฝ่ายที่เป็นกำลังใจให้กันในยามวิกฤตเช่นนี้  


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.