นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.นำทีมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก อ.บางพลีวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ. นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายก อบจ. นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก นางสาวเบจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล สมาชิกสภา อบจ. และนายแสน บานแย้ม อดีตสมาชิกสภา อบจ. ร่วมส่งกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติก ซ.กิ่งแก้ว 21 ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

 

สำหรับสิ่งของที่ อบจ.สมุทรปราการนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันนี้ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแห่งนี้รับผู้ประสบภัยเข้าพักพิงจำนวน 250 คน


สมุทรปราการ

เอกชัย ธนปิยานนท์ 


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.