Header Ads
อ.ลาดยาว จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะ​


วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.45 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะ​ประโยชน์​ โดยมี นาง วัชราภรณ์แตงหมี นายอำเภอลาดยาว นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลบ้านไร่  ณ แหล่งน้ำหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะ​ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลานวลจัน และกบบางส่วน 

ทั้งนี้ เพื่อเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ 


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.