Header Ads
อำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ในเขตปฏิรูปที่ดิน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์


วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายกฤชเพชร เพ​ช​ระ​บ​ู​รณ​ิน รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ เข้าร่วมในพิธี

นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ฯ ณ บ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยกิจกรรมปลูกป่าบน เนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือ กับหน่วยงานในสังกัดกรเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสุหกรณ์การเกษตร ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ส.ป.ก.นครสวรรค์ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนิน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอแม่เปีน เนื้อที่ 1,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย รายละ 10 ไร่ ได้รับการสนับสนุน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่า และ ส.ป.ก.นครสวรรค์ จะมีระบบติดตามประเมินผลโครงการต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเหมาะแก่การอยู่อาศัย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหาร ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.