Header Ads
 ระยอง-ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID-19 วันนี้ (15ก.ค.64) ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด กับนายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า ถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลมาบข่า และพื้นที่ในอำเภอนิคมพัฒนา เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมาก มีผู้ใช้แรงงาน ต่างด้าว กระจายในพื้นที่ตามแคมป์คนงานต่างๆ กระจายในทุกตำบล โดย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้กำลังใจ ทีมงานด่านหน้าทุกคน พร้อมทั้ง ให้ระมัดระวังและทำความเข้าใจในเชิงรุก ให้ประชาชนใช้มาตรการด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด


ขณะที่นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า กล่าวว่า เทศบาลตำบลมาบข่าพร้อมสนับสนุน ทุกมาตราการตามที่ หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ในการสนับสนุน การดำเนินการของบุคคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในช่วงสังเกตุอาการ 14 วันด้านนายภิรมย์ ชุมชน กล่าวว่าภายหลังจากได้หารือและรายงานข้อมูลสถานการณ์ต่อนายพิรุณ เหมารักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วในบ่ายวันเดียวกันนี้ นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์ สสจ.ระยอง นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.รพ.นิคมพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือเและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของอำเภอนิคมพัฒนา เพื่อรองรับ หากมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อไป

ต้น ข่าวนิคมพัฒนา ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.