Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ตั้งด่านตรวจเข้มผู้เดินทางเข้าจังหวัด


เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านบนทางหลวงหมายเลข1 พื้นที่บ้านตำบลท่าน้ำอ้อย  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์  โดยเน้นการการตรวจวัดไข้และซักประวัติผู้เดินทาง   หากพบประชาชนที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย  ซักประวัติพร้อมทั้งสอบถามจุดหมายปลายทางก่อนที่จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ปลายทางให้ทราบและเตรียมดำเนินการติดตามรับและคัดกรองเข้าพื้นที่ต่อไป   

ส่วนผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึงเพื่อดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวังและจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว  และให้กักตัวเองที่เคหะสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์หรือจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์

ล่าสุดนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง ในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค 

ภาพ/ข่าว  อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์​ขับเคลื่อนโดย Blogger.