Header Ads
จังหวัดยโสธร พร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยช่วงฤดูฝน


           เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 ก.ค.64) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 นายกเทศมนตรีเมืองยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 16 ที่ทำการปกครองจังหวัด แขวงทางหลวงยโสธร โครงการชลประทานยโสธร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองยโสธร ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี กู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร สมาคมกู้ภัยร่วมใจเลิงนกทา สมาคมกู้ภัยคำเขื่อนแก้ว ชมรมกู้ภัยฟ้ารุ่ง กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม สาขาอำเภอป่าติ้วและเทศบางตำบลเดิด ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
              โดยนางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จากสถิติการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยเฉพาะเมื่อได้รับอิทธิพลจากพายุ ที่ทำให้ฝนตกมากจนปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าพื้นที่จะรับน้ำได้ จึงเกิดน้ำเอ่อล้นจากลำน้ำสายหลักและท่วมพื้นที่การเกษตรตลอดทั้งทีอยู่อาศัยของประชาชน ทำเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยการเตรียมทรัพยากรประกอบด้วย เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย
              ด้านนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของสภาวะดลกร้อน ภูมิอากาศแปรปรวน อีกทั้งภัยจากมลพิษ ภัยจากการแผ้วถางตัดทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุให้สถานการณ์ภัยพิบัติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์จึงมีความจำเป็น ที่จะส่งผลให้ลดความสูญเสียลงได้
 พร้อมนี้ผู้ว่าราชกากรจังหวัดยโสธร ได้พบปะ ให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมและตรวจความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ตลอดทั้งเครื่องเมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ......

ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.