Header Ads
ยโสธร วัคซีนมาอีกล๊อดแล้วผู้รับผิดชอบเร่งฉีด ชาวยโสธร ชื่นชม


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เวลา 09.00.น.ที่ อาคารห้องประชุมศูนย์โอท๊อปสวนสาธารณะพญาแถน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  โดยนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธรและ นาย วิทยา เพรชรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร พร้อมคณะ  อำนวยความสะดวก จัดระเบียบควบคุมระยะห่างของแถวตามข้อกำหนดของคณะดรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร อย่างเคร่งครัด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนครั้งนี้ได้ฉีดให้เฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร  ตามแผนงานที่กำหนด สำหรับวัคซีนที่ใช้ฉีดครั้งนี้เป็นแอ๊ดตราเซเนก้า ซึ่งวิจัยโดยมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดประเทศอังกฤษ เป็นวัคซีนเซื้อเป็น สามารถสร้างภูมิคุ้มกันภายใน 7 วัน   และมีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จำนวน 2,845 คน โดยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนทถกคน โดยมีศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลยโสธร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค มีรายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 1เมษายน 2564 จำนวน  25


ภาพ/ข่าว รพล บุญเดช 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.