Header Ads
สส.เขต 2 จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่แก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรขำรุด


ที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายบุญแก้ว สมวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร เผยว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้น้ำทำการเกษตรที่สถานีสูบน้ำ P5 บ้านคูสองชั้น และ P6 บ้านเวินชัย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   ว่า เครืีองสูบน้ำที่ใช้สูบน้ำเพื่อทำนา ปลูกพืชผัก ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งสองสถานีได้ชำรุดเสียหายชำรุด นายบุญแก้ว สมวงศ์พร้อมกับนายอำเภอ และรองผู้อำนวยการสำนักชลประทาน  ที่ 7 ผุ้อำนวยการชลประทาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงไปรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นได้ไปสำรวจความเสียหาย เครื่องสูบน้ำทั้งสองสถานี และรับปากว่าจะประสานงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ใช้น้ำให้เพียงพอที่จะทำการเกษตรต่อไป ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างพึงพอใจในการทำงานของ สส.ในพื้นที่เป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าว วีรพล  บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.