Header Ads
 นครนายก -  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สะพานทุ่งนาน้อย (ไฮไลด์ชมรถบรรทุกสิบล้อลอยฟ้า 2 คันลอยฟ้าส่งอาหารให้นักท่องเที่ยว)  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในจังหวัดนครนายก ที่พัฒนาต่อยอด สะพานทุ่งนาน้อย (ไฮไลด์ชมรถบรรทุกสิบล้อลอยฟ้า 2 คันแบบใช้เครื่องชักลอกส่งอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม)


นครนายกที่สะพานทุ่งนาน้อย ทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมีจุดถ่ายภาพเซลฟี่ ที่มีการรีโนเวทใหม่ โดยจัดให้มีรถบรรทุก 2 คันลอยฟ้าส่งอาหารให้กับนักท่องเที่ยวบนหอคอย โดยมีคุณโสภา-คุณประทีป กาวกอง พร้อมลูกๆเป็นเจ้าของที่ได้เปิดแลนด์มาร์ค ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเก็บบรรยากาศท้องทุ่งนาในพื้นที่ของตนเองและทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ที่ติดกับเขาหล่นผจญภัยสาริกา ซึ่งสะพานทุ่งนาน้อยมีบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนากว้างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพฯ มีอากาศโอโซนบริสุทธิ์ มีสะพานที่เป็นไม้ไผ่มีความยาว 300 เมตร พาดผ่านทุ่งนาที่เขียวขจี พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ชมการสะสมของเก่าโบราณ และสนุกกับรถแทรกเตอร์ลากเลื่อน และ(ไฮไลด์ของสะพานทุ่งนาน้อยที่ได้ประดิษฐ์รถบรรทุกลอยฟ้า 2 คันบรรทุกปิ่นโตอาหารไปส่งให้กับนักท่องเที่ยวที่รอรับอาหารอยู่ที่หอคอยกลางทุ่งนาน้อย


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.