Header Ads

 


 ด้วยความห่วงใย!ไพฑูรย์-นราพัฒน์ แก้วทองและกลุ่มเพื่อน วธอ.4 New Tokyo มอบเตียงสร้าง รพ.สนาม วชิรบารมี               

 


วันที่  30  กรกฎาคม  2546 นายไพฑูรย์-นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ ทั้ง 2 ท่าน เป็นชาวจังหวัดพิจิตร ที่มีความห่วงใยคนบ้านเดียวกัน ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ซึ่งขณะนี้ใน 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตรกำลังเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามบางแห่งเปิดแล้ว 1 แห่ง    บางแห่งก็เปิดรพ.สนามแห่งที่ 2-3 โดยเฉพาะที่ อ.วชิรบารมี 

 

ล่าสุดกำลังจะเปิด รพ.สนามแห่งที่ 3 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม แต่ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นจึงมอบให้  นายวัชรินทร์  แทนจำรัส  เลขาฯส่วนตัว ของ นายนราพัฒน์  แก้วทอง   ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ และ นายทวนชัย  เลี้ยงสุข  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว  , นายอาวุธ  เดชอุปการ เป็นตัวแทน นำเตียงกระดาษซึ่งเป็นเตียงสนาม จำนวน 50 เตียง ไปมอบให้กับ นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์  ปลัดอาวุโสอำเภอวชิรบารมี เพื่อใช้ในภารกิจที่จะเปิดรพ.สนาม แห่งที่ 3 ของ อ.วชิรบารมี  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันในการจัดเตรียมสถานที่-อุปกรณ์-บุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรอรับกลุ่มสีเขียวหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด แต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อให้ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่พักรักษาตัว  

 

สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 64  มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 1,172 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 273 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 888 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 11 ราย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดอื่นเดินทางกลับเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 1,264 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อ ซึ่งมาตรวจยืนยันผลที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 773 ราย และผู้ติดเชื้อซึ่งตรวจยืนยันผลจากจังหวัดอื่นมาขอรักษาตัว จำนวน 491 ราย


สิทธิพจน์  พิจิตร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.