Header Ads
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่ง พร้อมแจกอาหารและน้ำดื่มเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่


นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมประชาชนในพื้นที่นำข้าวกล่อง  น้ำดื่ม  เข้าแจกจ่ายกับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่ง  ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่2 ได้เสร็จและใช้งานได้ในภาคบ่ายของวันที่12 กรกฏาคม 2564ที่ผ่านมาและได้มีการส่งต่อความรับผิดชอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเริ่มรับผู้ป่วย Covid กลุ่มสีเขียว และเริ่มมีผู้ป่วยเดินทางเข้าพัก ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลชุมชน จำนวนประมาณ 30 ราย

ในขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซี่ยม 600 ที่นั่ง  ยังคงมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อกันอย่างต่อเนื่อง  โดยตลอดทุกวันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีผู้ประสงค์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เกินกว่าวันละ 200 คน
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.