Header Ads

 


ยโสธร สส.และส่วนราชการ พร้อมช่วยประชาชน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ส่งต่อจุดพักคอย และศูนย์ฉีดวัคซีน


เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายวีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว TVช่อง 13 สยามไทย ได้ลงพื้นที่ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ติดตามการจัดกิจกรรม   ยโสธรไม่ทอดทิ้งกัน รับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักการเมืองในพื้นที่ โดยเฉพาะนายปิยวัฒน์  พันสายเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 ได้ไปร่วมบริจาคน้ำดื่มในครั้งนี้ด้วยตัวเอง โดยน้ำดื่มทั้งหมด จะนำไปใช้ในจุดพักคอยและจุดบริการฉีดวัคซีนของ อำเภอเมืองยโสธร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการนำน้ำดื่มมาร่วมบริจาคในครั้งนี้เต็มบริเวณพื้นที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวในพิธีมอบน้ำดื่มว่า ณ ขณะนี้จังหวัดยโสธร มีผู้มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อชาวยโสธร จากหลายจังหวัดได้ทยอยกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเพิ่มมากขึ้น จังหวัดยโสธรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้จัดตั้งจุดพักคอย และ โรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นตามนโยยายของรัฐบาล ซึ่งน้ำดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีให้ผู้เข้าพักกักตัวและรักษาตัวในจุดพักคอยและโรงพยาบาลสนามใช้ดื่มกินสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มในครั้งนี้ และจะนำไปบริจาคให้จุดพักคอยและโรงพยาบาลสนาม ต่อไป


ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.