Header Ads
 ราชบุรี - อบจ.ราชบุรี จัดอีก 100 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนแจกจ่ายประชาชน อบจ.ราชบุรี จัดอีก 100 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม 1 แสนโดส เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่


 หลังจากที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นจำนวน 100,000 โดส ในวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติจากสภา ในการประชุมไปแล้วนั้น   


 ล่าสุดวันนี้ ( 11 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ดร.กาญชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกอบจ.ราชบุรี นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภาอบจ.ราชบุรี พร้อมทั้งสมาชิกอบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) จากวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวน 100,000 โดส ในวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อนุมัติ 23 เสียง ไม่อนุมัติ 0 งดออกเสียง 3 จากจำนวนสมาชิกอบจ.ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 คนโดยทำตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 


 ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นว่ามีประชาชนในพื้นที่จ.ราชบุรีมาลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจึงได้จัดซื้อวัคซีน เพิ่มอีก 100,000 โดส เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จ.ราชบุรี


/////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.