Header Ads
 ค่าย ทบ.อุตรดิตถ์เปิดเป็นร.พ.สนาม

มณฑลทหารบกที่ 35 เร่งปรับปรุงโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลับมาจากพื้นที่สีแดงมารักษาตัวที่บ้านเกิด “ปกป้องประชา โรงพยาบาลสนามเพื่อประชาชน สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19” 

   

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564


ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ถึง 100 ราย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เบื้องต้นมีผู้ป่วยมารักษา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้ว จำนวน 24 ราย  ในการปรับปรุงครั้งนี้พร้อมสนับสนุนโครงการ “คนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน ”รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) กลับมารักษาตัวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับผู้ป่วยที่ทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาล และมีความต้องการกลับมารักษาตัวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีการปรับปรุงจากอาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และระบบกล้อง CCTV สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนมีการแบ่งเขตพื้นที่ติดเชื้อ และเขตสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดสารวัตรทหารให้ดูแลความเรียบร้อย โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามที่พร้อมรองรับ และดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ   จนถึงขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ป่วยสระสม 363 ราย เสียชีวิตรแล้ว 3 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 240 ราย หายแล้ว 120 ราย


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.