ยโสธร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน


เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมือกงยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด  พลตำรวจตรี อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิษฐ์ ปลัดจังหวัด นายนายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และคณะทำงานการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอและตำบล พ.ศ. 2564 ถึง 2565 ตามนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย และดารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีลงนาม และนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนอละร่วมมือที่จะผลักดันให้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของในทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นำเสนอผลการปฏิบัติงานนำร่องที่อำเภอเมืองยโสธรด้วย


ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.