Header Ads
ทด.บุ่งคล้า จ.ยโสธร เร่งแก้ปัญหาถนนขาด หลังสื่อนำเสนอข่าว


ที่ จังหวัดยโสธร หลังจากผู้สืีอข่าวTV ช่อง 13 สยามไทยไ ด้นำเสนอข่าวถนนเชื่อมหมู่บ้านหนองแคนน้อยไปบ้านนาสะอาด ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากอิทธิพลจากเหตุพายุ “เจิมปากา”เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา โดยผู้สืีอข่าวได้พาดพิงถึงสาเหตุที่ทำให้ถนนขาดส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการวางท่อระบายน้ำที่วางไว้ก่อนน้ำจะกัดเซาะขาด มีแค่ 3 แถว คงไม่พอที่จะระบายน้ำได้ทัน จึงทำให้ถนนถูกน้ำกัดเซาะขาด ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กรก ฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา ได้เร่งดำเนินการจ้างผู้รับจ้างมาวางท่อใหม่โดยได้เพิ่มท่อระบายน้ำอีก 1 แถว รวมเป็น 4 แถว และถมดินเรียบร้อยพร้อมให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดยราษฎรที่ใช้รถใช้ถนนต่างพึงพอใจในการแก้ปัญหาถนนขาดจากน้ำเซาะขาดได้อย่างรวดเร็ว


ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช

 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.