จันทบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบึคลากรการแพทย์ ย้ำทำงานให้เต็มความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีประวัติโรคเสี่ยง 7 โรค ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ได้มีประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและลงผ่านอสม.เข้ามารับการฉีดวัคซีนกันกว่า 1,500 คน โดยจังหวัดจันทบุรีวางเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร เท่ากับ 390,467 คน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564) ฉีดไปแล้ว 58,692 คน (73,589 โด๊ส) คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ และในวันนี้ทางศูนย์สามารถฉีดได้สูงสุดวันละ 1,500 คน มีจุด one stop service สำหรับผู้สูงอายุ รถนั่ง รถนอน บริการ drive thru สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือภูมิต้านทานต่ำ มีบริการสมาธิบำบัด (SKT) ก่อนฉีดวัคซีน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมารับการฉีดวัคซีน

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.