Header Ads
สื่อมวลชนร่วมตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย


ที่สหกรณ์ครูเชียงราย นายปัญญา สุทธิกูล ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย สาขาเชียงรายผู้รับมอบอำนาจพร้อมด้วยนางกฤติมา ประทุมชาติภักดี   ผู้ดูแลกรมธรรม์โดยตรงจากบริษัท ทิพยประกันภัย เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เพื่อขอตรวจสอบดูความเรียบร้อยของซองเอกสารประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายที่บริษัททิพยประกันภัย ได้ยื่นซองไว้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายได้ประกาศให้บริษัทประกันชีวิตต่าง ๆที่มีความประสงค์ยื่นซองเพื่อประกวดสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และพบว่าในช่วงเช้าของวันที่ 8 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมายังไม่มีบริษัทใดยื่นข้อเสนอเข้ามา แต่ทราบว่าน่าจะมีบริษัทเก่าที่เคยได้รับทำประกันให้กับสหกรณ์ทำการยื่นในภายหลัง   

นางกฤติมา ในฐานะผู้ดูแลกรมธรรม์โดยตรงจากบริษัท ทิพยประกันภัย กล่าวว่า การเดินทางมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายของตน พร้อมด้วย ผจก.ปัญญา ได้เข้ามายื่นหนังสือก่อนที่จะมีการเปิดซองประมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ ต้องการตรวจสอบความเรียบร้อยของซองประมูลประกันชีวิตหมู่ที่ยื่นไปก่อนหน้าว่าเรียบร้อยหรือไม่ , ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้ยื่นซองประมูลมีกี่บริษัทที่เข้าร่วม และในฐานะที่ตนเองมีผลได้ผลเสียกับการยื่นซองในครั้งนี้จึงได้ทำหนังสือร้องขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาการเปิดซองในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตจากทางสหกรณ์ฯ  และหากทาง คณะกรรมการทั้ง 15 ท่านของสหกรณ์ที่เป็นผู้พิจารณาตัดสินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เฉกเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆที่ดำเนินการจะได้ทำการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน   ทั้งสมาชิกของสหกรณ์จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำกรมธรรม์ในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความตรึงเครียดให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้

ต่อมาตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย อ้างว่าตนเป็นตำแหน่งเลขาประธานสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจ้งกับ สองตัวแทนบริษัท ทิพยประกันภัย ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เป็นนิติบุคคล ภายในห้องพิจารณามีแต่คณะกรรมการเท่านั้นโดยไม่ยินยอมให้ ตัวแทนบริษัทประกันต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนเข้าไปรับฟังหรือสังเกตการณ์ได้ 

จากนั้นซองของทั้งสองบริษัทประกันที่ส่งเข้าร่วมประกวดราคาจะถูกเปิดออกพร้อม ๆ กันโดยคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณา วินิจฉัยว่าบริษัทไหนให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับสมาชิกครูที่ทำประกันดีกว่ากันก็จะเลือกบริษัทนั้น  แต่อย่างไรก็ดีทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงแม้ว่าบริษัทที่ให้ราคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่า  อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะและได้รับการรับเลือกให้เป็นผู้ที่จะได้รับงานประกันภัยในครั้งนี้เนื่องจากทางคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์อย่างอื่นนำมาร่วมพิจารณาด้วย 

นายปัญญา ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย สาขาเชียงราย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ จึงสอบถามคณะกรรมการท่านนั้นว่า หลักเกณฑ์อย่างอื่นนำมาร่วมพิจารณานั้นมีอะไรบ้างซึ่งได้รับการชี้แจ้งว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการทั้ง 15 ท่านของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งหรือเปิดเผยได้  และไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลกรมธรรม์ของบริษัททิพยประกันภัยคือนางกฤติมา  ประทุมชาติภักดีและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัททิพยประกันภัยเข้าร่วมในการสังเกตการณ์ครั้งนี้รวมถึงสื่อมวลชนก็ไม่อนุญาตด้วยเป็นเรื่องความลับภายในสหกรณ์  และสหกรณ์เป็นของนิติบุคคลไม่ใช่สถานที่ราชการเป็นอำนาจของสหกรณ์ฯ

โดยขอให้ตัวแทนบริษัทประกันภัยและนางกฤติมา  ประทุมชาติภักดี  กลับไปรอผลพิจารณาของคณะกรรมการโดยจะมีการประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย https://www.crtc.co.th/ 

จากนั้น นายปัญญา สุทธิกูล ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย สาขาเชียงรายพร้อมด้วยนางกฤติมา ประทุมชาติภักดี สองตัวแทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย ได้เดินทางกลับไปรอฟังผลต่อไป

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.