Header Ads
เชียงราย - ขยับขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาดพฤศจิกายนนี้เดินหน้า


ที่ห้องเฮอริเทจ บอลล์รูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย     นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเชียงรายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจผู้ว่าราชการจังหวัด นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอ จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน โดยการประชุมเป็นลักษณะการเสวนาที่เปิดให้ภาครัฐและเอกชนได้แสดงความเห็นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการนำตัวอย่างภูเก็ตแซนบ๊อกมาหารือเพื่อนำมาประยุกติ์ใช้กับ จ.เชียงรายและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ภายใต้มาตรการการจัดสัมมนาวิถีใหม่ การคัดกรองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

            นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีของการเส้นทางในการระดมองค์ความรู้ การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาท่ามกลางการเผชิญสถานการณ์วิกฤต ตลอดทั้งข้อเสนอที่ให้นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย และต่อยอดการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแบบครบวงจร และประสานสอดแทรกด้วยจุดเด่นทางวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติ การค้าชายแดน ตลอดทั้ง ศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ของชนเผ่า อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม การเดินทางคมนาคมขนส่ง การพัฒนาร่วมในภูมิภาค การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่จะนำไปสู่รายได้ ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย ที่จะพลิกฟื้นสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้กลับมาสร้างรายได้ มูลค่าเพิ่ม ตลอดทั้ง ชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและสง่างามตลอดไป    

          สรุปได้ว่าผลการประชุมทั้งหมดจะนำข้อหารือเข้าสู่การประชุมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ และเมื่อได้ข้อสรุปจาก กรอ.ก็จะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลให้ได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปซึ่งหากสำเร็จก็คงจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อคอยกำกับดูแลตามลำดับ ส่วนวิธีการนั้นได้เปิดให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเคยมีเที่ยวบินเชื่อมเชียงราย-ภูเก็ต หากเราสามารถเปิดจังหวัดได้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนภูเก็ตแล้วอยากท่องเที่ยวต่อสามารถเดินทางไปยัง จ.เชียงราย ได้ด้วย อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆ ที่ต้องสามารถควบคุมและให้คำตอบในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ด้วย......

ภาพข่าว  จักรภัทร แสนภูธร - รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.