Header Ads
ส.ส.เขต 7 ส.ท.บางละมุง สำรวจพื้นที่คลองบางละมุง เตรียมแผนพัฒนาแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ


เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จ.ชลบุรี นายสุกฤษ ตระกูลไพศาล สมาชิกเทศบาลตำบลบางละมุง เขต 2 นายเดโชชัย จรูญฉาย สมาชิกเทศบาลตำบลบางละมุง เขต 2 พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจทีดินคลองบางละมุง ม.4 ต.บางละมุง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ประมาณกว่า 30 ไร่ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติใหม่ของอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นประตูสู่เมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดชลบุรี
     
โดยน.ส.กวินนาถ ตาคีย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 เปิดเผยว่าได้รับประสานงานจากเทศบางบางละมุง ในส่วนของการสำรวจพื้นที่คลองบางลมุง และพื้นที่ริมคลองบางละมุงให้ระบุแนวเขตที่แน่นอน เพื่อออกหนังสือ นสล. ก่อนผลักดันโครงการพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา ในส่วนของระยะเวลาในการเริ่มโครงการนั้น จะต้องทำการสำรวจพื้นที่ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ทางเทศบาลจะออกแบบวางโครงการอีกครั้ง
    
ด้านนายสุกฤษ ตระกูลไพศาล สท.ต.บางละมุง กล่าวว่า ทางเทศบาลบางละมุงมีโครงการจะปรับปรุง พื้นที่บริเวณนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน ตลาดน้ำ เป็นแลนด์มาร์ค ของหมู่ 4 บางละมุงฝั่งธน เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชน แต่ด้วยพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการสำรวจ จึงได้ประสานงาน ส.ส.เข้าตรวจสอบ ส่วนการคาดหวังในการเกินหน้าของโครงการนั้น ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็น ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
     
อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้น จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ดีขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแน่นอน..

ภาพ/ข่าว  สมชาย  โคตล่ามแขก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.