Header Ads

 


ทหารรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครแวะพักจังหวัดนครสวรรค์ก่อนส่งต่อสู่จังหวัดบ้านเกิด ล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า50คนรอส่งต่อเข้าสู่ภูมิลำเนาภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์  จัดกำลังพลสนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวก  หลังเจ้าหน้าที่นำขบวนรถพาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (ผุ้ป่วยสีเขียว) ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามายังค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์จำนวนกว่า 50 ราย  เพื่อพักเข้าห้องน้ำและพักผ่อนก่อนแยกย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดกลับสู่ภูมิลำเนาและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามของแต่ละจังหวัด  

โดยล่าสุดมีผุ้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 48 ราย  จังหวัดพิจิตร 3 ราย  และจังหวัดนครสวรรค์ 3 ราย  ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อเดินทางมายังค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์  จะมีเจ้าหน้าที่คอยประกาศให้ลงจากรถทีละคัน  พร้อมให้เดินตามช่องทางที่กำหนดไปยังห้องน้ำและห้องโถงตามมารตการที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้  หลังจากนั้นก็จะแยกผู้ป่วยของแต่ละจังหวัดขึ้นรถที่มีเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ประจำแต่ละคัน  ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนส่งผู้ป่วยทั้งหมดสู่จุดหมายของแต่ละจังหวัดเพื่อทำการรักษาต่อไป 

สำหรับการดำเนินการส่งผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนาในครั้งนี้เพื่อ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร โดยส่งผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดกลับเข้าสู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ซึ่งตั้งแต่เปิดโครงการมาได้รับผู้ป่วยโควิดกลับสู่ภูมิลำเนาทางภาคเหนือแล้วทั้งสิ้น 159 คน โดยยังมีผู้ป่วยที่ประสงค์จะเดินทางกลับลงทะเบียนร้องขออย่างต่อเนื่อง!!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.