Header Ads
 นครนายก - มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา (หลวงพี่ต่อ) มอบบ้านนาคาปันสุขหลังที่ 5 ให้ผู้ป่วยพิการทางสมองมูลนิธิรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา พระครูปิยรัตนานุกุล(หลวงพี่ต่อ)รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร มอบบ้านนาคาปันสุขหลังที่ 5 ให้กับผู้ป่วยพิการทางสมอง


ที่บ้านดงละคร หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มูลนิธิรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา โดยพระครูปิยรัตนานุกุล หรือ(หลวงพี่ต่อ) รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ วัดดงละคร ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ ชูเกียรติศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร,นางสาว ณัชญสนัน เติมวิทยาพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 6 ตำบลดงละคร ,ผู้นำชุมชน,, อ.ส.ม.ดงละคร และประชาชน ร่วมในพิธีมอบบ้านนาคาปันสุข เป็นบ้านพักอาศัยหลังที่ 5 ให้กับคุณลุงบุญช่วย เจริญสุข อายุ 71  ผู้ป่วยพิการทางสอง โดยจากเดิมพักอาศัยที่เป็นบ้านไม้หลังเก่าที่ผุพังอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ ต้องนอนเปลญวนอยู่ใต้ถุนบ้านเนื่องจากด้านบนบ้านผุพังทั้งหลังและเมื่อฝนตกหลังคารั่วนอนพักอาศัยไม่ได้  ในวันนี้ได้มีการทำพิธีมอบบ้านนาคาปันสุข เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีเนื้อที่ 50 ตารางวา บ้านมีความกว้าง 6 เมตรความยาว 8 เมตร โดยใช้งบประมาณสร้างบ้านจำนวน 210,000 บาท ที่ได้รับบริจาคมาจากญาติโยม และนำสิ่งของเครื่องใช้มาให้กับคุณลุงบุญช่วย เจริญสุข อีกด้วย

สืบเนื่องจากมูลนิธิรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา โดยพระครูปิยรัตนนุกุล หลวงพี่ต่อ  รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ วัดดงละคร ได้จัดทำเป็นมูลนิธิฯ โครงการปลูกบ้านนาคาปันสุขให้กับผู้ป่วยพิการทางสมอง, ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ป่วยพิการ,ผู้ป่วยวัยชรา,และช่วยเหลือสังคมกิจกรรมต่างๆโดยได้ประสานผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านคัดสรรผู้ป่วย,ผู้ยากไร้ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำการช่วยเหลือ โดยได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมผู้ใจบุญบริจาคเข้ามูลนิธิฯ และจะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือสังคมต่อไป


สัมภาษณ์ นางสาวณัชญสนัน เติมวิทยาพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ดงละคร


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.