Header Ads
 ชุมชนต้นแบบ ซอย 5 ตลาดเก่า ร่วมใจตั้งด่านคัดกรองโควิดคนเข้า-ออก ทำให้คนในชุมชนปลอดเชื้อ ขณะที่รองผู้ว่าฯพร้อมนายอำเภอเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจวันนี้(18กค.64) นางพาตีมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เดินทางลงพื้นที่ตลาดเก่าซอย 5 เขตเทศบาลนครยะลา หลังจากที่ชุมชนซอย 5 แห่งนี้ ประชาชนที่อาศัยไม่มีการติดเชื้อ เพราะชุมชนร่วมมือหามาตรการป้องกันด้วยการร่วมมือชองชุมชนเองโดยใช้แรงหนุ่มของเยาวชนในซอย ร่วมตั้งด่านคัดกรองวัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้า-ออกกับประชนในซอย 


นายอัศรีย์ กาเราะ ผู้นำเยาวชนจิตอาสาซอย 5 ชุมชนตาดเก่า กล่าวว่า ในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า เป็นพื้นที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนา2019 อย่างน่ากลัว และเร็วมาก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมาแล้ว ดูแล้วชุมชนไม่มีมาตรการป้องกัน การ์ดตก เราในฐานะเยาวชน จึงอาสาออกมาช่วยชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนตระหนัก และระวังป้องกันตนเองจากเชื้อระบาดนี้ โดยเราต้องพึ่งตนเองก่อน ด้วยการตั้งด่านตรวจคัดกรอง คนเข้า-ออก ในซอย คนต่างพื้นที่ สิ่งของที่คนในซอยสั่งมาจากพื้นที่ ทางเราไม่ให้เข้าต้องรอหน้าปากซอย พร้อมพ่นแอลกอฮอล์ก่อนเจ้าของจะมารับ แล้วเรียกเจ้าของมารับที่ด่านหน้าปากซอย นี่คือมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโคโรนา2019 ที่ใช้พลังเยาวชในซอยร่วมกัน


ทางด้านนางพาตีมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ชื่นชมและดีใจที่เห็นพี่น้องน้องประชาชน และเยาวชน ตลาดเก่าซอย 5 ร่วมมือกันตระหนักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ที่มีมาตรการกระชับพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 การแก้ปัญหาต้องมีร่วมจากประชาชน เมื่อประชาชนคิดเอง ต้องการเองทางรัฐก็ทำงานง่ายขึ้น ความร่วมมือแบบนี้แหละที่ทางรัฐต้องการ ปล่อยให้รัฐจัดการอย่างเดี่ยวโดยพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราก็แก้ปัญหาไม่สำเร็จ ยิ่งทำให้การระบาดของเชื้อโควิด-19 ลามมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ทุกพื้นที่นำแบบอย่างของเยาวชนซอย 5 ตลาดเก่า มารับปรับใช้ในพื้นที่ตนเองเป็นการดียิ่ง


ขณะที่ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ยังได้ให้โควต้าลงทะเบียนวัคซีนพระราชทาน สำหรับกลุ่มเปราะบาง คนอายุ 60 ปี จำนวน 10 คน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องซอย 5 และกระตุ้นประชาชนให้ยกระดับการป้องกันเชื้อระบาดให้สูง พร้อมยกตัวอย่างเยาวจิตอาสาซอย 5 เป็นต้นแบบชุมชนกระชับพื้นที่เพื่อควบคุมเชื้อระบาด


นอกจากนี้ ชุมชนซอย 5 ตลาดเก่า เตรียมพร้อมสถานที่รักษาดูอาการ(LQ)ผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อรองรับการขาดเตียนในสถานกักตัวของรัฐ โดยนายอับดุลรอแม ตอฮา ที่ปรึกษาชุมชนซอย5 กล่าวว่า ชุมชนซอย 5 ตลาดเก่า หากมีผู้ติดเชื้อ หรือมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทางชุมชนใด้เตรียมบาลาเซาะฮ์ (ศาลาละหมาด) ไว้เป็นที่กักตัวเพื่อดูอาการ โดยชุมชนจัดการด้วยชุมชน ซึ่งมีการประสานงานกับสาธารสุขของเทศบาลนครยะลา ในการส่งตัวรับการรักษาผู้ป่วยต่อไป


อย่างไรก็ตาม ชุมชนตลาดเก่า เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่การระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลามออกป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งขณะนี้เกือบทุกซอยในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยง เกือบทุกซอย โดยก่อนหน้านี้ต้นต่อการติดเชื้อจากคลัสเตอร์การรวมกลุ่มทางศาสนา และติดเชื้อจากคนใกล้ชิดและแพร่ระบาดในชุมชน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.