Header Ads
ยโสธร - ยังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเผยมีการช่วยค่าตอบแทน กว่า 400,000 บาท ให้ผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน


ที่จังหวัดยโสธร ยังมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้จำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีนตามกำหนด และ นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร ยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขัวญกำลังใจให้กับผู้ที่กักกันตัวในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านนายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 1 ท่าน ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท19 ผ่านไปแล้ว 3 วัน ซึ่งหมอวินิจฉัยการเสียชีวิตด้วยโรคหัวขาดเลือดเฉียบพลันไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน แต่ทางรัฐบาลก็ยังเยียวยาให้เงิน 400,000 บาท และที่อำเภอคำเขื่อน แก้ว อีก 2 ท่าน ที่กินเห็ดถ่านหลังจากฉีดวัคซีน 4 วัน แล้วเสียชีวิต หมอวินิจฉัยการเสียชีวิตว่าเกิดจากรับประทานเห็ดพิษ รัฐบาลก็ยังเยียวยาให้เงิน 400,000 บาท

ภาพ/ข่าว  วีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.