Header Ads

 


กำลังพลจิตอาสาชุดก่อสร้างจาก ช.พัน.4 พล.ร.4 ขนย้ายและรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่ได้รับการบริจาค เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ ด.ช.จีรภัทร กรมไธสง ซึ่งเขียนจดหมายขอพระราชทานความช่วยเหลือถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. พลตรีอดุลย์  ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 มอบหมายให้ พันเอก พรชัย  นพรัตน์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31/รอง กองอำนวยรักษาความมั่นคง​ภายใน​จังหวัดนครสวรรค์​(ฝ่ายทหาร) และกำลังพลจิตอาสาชุดก่อสร้างจาก ช.พัน.4 พล.ร.4 ดำเนินการขนย้ายและรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่ได้รับการบริจาคเพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ ด.ช.จีรภัทร กรมไธสง ซึ่งเขียนจดหมายขอพระราชทานความช่วยเหลือถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของบ้าน และปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เพื่อให้มีความสะดวกที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวันภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.