สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแอลกอฮอล์ แก่ด่านตรวจ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.20 น. ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้ารับมอบและเชิญแอลกอฮอล์พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ด่านตรวจ และโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และผู้แทนโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ เข้ารับมอบในครั้งนี้


พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทราบถึงสถานการณ์ของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ จึงได้พระราชทานแอลกอฮอล์ ผ่านมายังกองทัพบก เพื่อนำมามอบให้แก่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ไปแจกจ่ายให้กับด่านตรวจและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด ซึ่งในขณะนี้จุดตรวจ ความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นจุดตรวจ covid-19 เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.