Header Ads
จันทบุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม รอบที่ 3 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังชุมชนค้นหาแรงงาน หรือคนจันท์ที่กลับมาจากจังหวัดอื่น การท่องเที่ยวยังปกติ เที่ยวได้เหมือนเดิมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยในรายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และ CTV จันทบุรีว่า สถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดจันทบุรีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองเชิงรุก หลัง รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ส่งผลให้แรงงานที่เป็นคนจันทบุรีในพื้นที่ 10 จังหวัดและพื้นที่แพร่ระบาดกลับมาในภูมิลำเนา ผู้ติดเชื้อบางคนที่ไม่แสดงอาการได้นำเชื้อกลับมาในหมู่เครือญาติ จึงทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จังหวัดจันทบุรีจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามจันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ อีกรอบ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อย และ ผู้ป่วยที่เป็นคนจันทบุรีแต่ทำงานอยู่ใน กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซึ่งมีปัญหาเรื่องเตียงรักษาไม่เพียงพอ ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม หลีกเลี่ยงความแออัดของโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อย่างไรก็ตาม สำหรับคนจันทบุรีที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนา หรือมีญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาในจังหวัดจันทบุรี ขอให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ติดตาม พร้อมแนะนำการกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ถ้ามาจาก 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิดภายใน 3 วัน  และ ใบรับรองการฉีดวัคซีน หากไม่มีต้องไปตรวจหาเชื้อและกักตัวเองที่บ้าน 14 วันอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามในส่วนของการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และอาหารจากจันทบุรีเข้าสู่พื้นที่ชั้นในสามารถเดินทางได้แต่ต้องใบรับรองจากอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงเหตุความจำเป็นในพื้นที่ล็อกดาว 10 จังหวัด ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรียังเปิดตามปกติ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถเข้าพักที่โรงแรม รีสอร์ท ได้ตามปกติแต่ต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่จังหวัดกำหนด ส่วน นักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดต้องแสดงหลักฐาน ซึ่งการตรวจคัดกรองที่บริเวณด่านตรวจระหว่างเมือง 5 จุดของจังหวัดจันทบุรีอาจไม่สะดวกแก่นักเดินทางในช่วงนี้ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19          

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรมขับเคลื่อนโดย Blogger.