Header Ads
 ราชบุรี - กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ภ.จว.ราชบุรี น.ส.พวงทอง ลลิตไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวย

การกลาง กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี พร้อมคณะ เป็นตัวแทน คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการใหญ่ กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 70% เป็น

จำนวน 3,500 ลิตร ถุงมือยาง 1,600 คู่ แมส 10,000 ชิ้น รวมมูลค่า 235,000 บาท ให้กับทางภ.จว.ราชบุรี เพื่อส่งต่อ

ให้กับจนท.ตำรวจที่อยู่ในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นจนท.ด่านหน้าที่ค่อยดูแลประชาชน โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา 

ประสานสุข ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อม พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ และมี 

นายณรงค์ ครองชนม์ อดีต รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้


  น.ส.พวงทอง ลลิตไพศาล กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ดี เพราะเป็นวันพระชนม์พรรษาของรัชกาลที่ 10 

ทางกลุ่มน้ำตาลราชบุรี ซึ่งคุณอารยา อรุณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการใหญ่ กลุ่มบริษัทน้ำตาล

ราชบุรี ซึ่งมีนโยบายช่วยเหลือและบริจาคอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ แมส และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ แพทย์ ทหาร 

ตำรวจ ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้า โดยที่ผ่านมา แพทย์ ทหาร ตำรวจ ได้ติดเชื้อโควิคเป็นจำนวนมาก จึงเล็งเห็น

ความสำคัญและได้บริจาคแอลกอฮอล์ แมส และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้เพื่อป้องกันโควิด และถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 10


//////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.